Opłaty

img

1. Atrakcyjne zniżki indywidualne i grupowe

Z myślą o specjalistach pracujących w służbie zdrowia, oświacie oraz o studentach szkoleń psychoterapeutycznych oraz studiów wyższych stworzyliśmy system zniżek indywidualnych i grupowych, aby umożliwić udział jak największej liczbie osób w tych niezwykle zapowiadających się wydarzeniach. Rabaty dotyczą opłaty za konferencję i za warsztat.

Przy zgłoszeniu grupowym prosimy dokonywać opłat jednym przelewem za wszystkich uczestników, jeżeli nie będzie to możliwe prosimy o dopisanie w tytule przelewu nazwiska osoby zgłaszającej grupę.

 

zniżka indywidualna zniżka grupowa od 3 do 6 osób zniżka grupowa od 7 osób
Pracownicy publicznej służby zdrowia 15% 20% zniżka negocjowana indywidualnie
Pracownicy oświaty 15% 20%
Studenci czteroletnich szkoleń psychoterapeutycznych przygotowujących do certyfikatu* 15% 20%
Studenci studiów wyższych** 40% nd
Pozostali uczestnicy nd 15%

*posiadających rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Psychiatrycznego

**studia licencjackie i magisterskie

***wszystkie zniżki liczone są od aktualnie obowiązującej opłaty

 

2. Opłaty

Udział w konferencji wymaga wniesienia opłaty wedle poniższej tabeli.

OPŁATY KONFERENCYJNE
do 30.06.2017 do 30.11.2017 do 31.03.2018 po 31.03.2018
Członkowie NTPP mający opłacone składki 620 zł 790 zł 990 zł 1,200 zł
Osoby w trakcie czteroletnich szkoleń psychoterapeutycznych przygotowujących do certyfikatu* 690 zł 860 zł 990 zł 1,200 zł
Pozostałe osoby 720 zł 890 zł 990 zł 1,200 zł

*Szkolenia rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Psychiatryczne (prosimy o załączenie zaświadczenia).

O możliwości korzystania ze zniżek decyduje data przelewu, nie samego zgłoszenia.

Opłatę prosimy wnieść na poniższy rachunek:
Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
PKO Bank Polski, 127 Oddział w Warszawie, ul. Puławska 22
26 1440 1101 0000 0000 1614 5211
IBAN: PL26 1440 1101 0000 0000 1614 5211
SWIFT: BPKOPLPW
W tytule przelewu prosimy o wskazanie imienia i nazwiska uczestnika oraz dopisku „udział w konferencji”.

 

3. Warunki rezygnacji i zwrotu opłat: 

    • do 31/10/2017 koszt rezygnacji: 50% opłaty konferencyjnej
    • od 01/11/2017 w przypadku rezygnacji brak zwrotu opłaty konferencyjnej, istnieje możliwość przepisania uczestnictwa na inną osobę