Prelegenci

Nasi Goście to wybitni badacze i klinicyści zajmujący się traumą, współczesną Teorią Przywiązania, mentalizacją i neuronauką. Zaprosiliśmy dla Was jednych z najciekawszych na świecie i w Polsce przedstawicieli współczesnej psychoterapii.

Prelegenci zagraniczni

Stephen Briggs

Prof. Anthony Bateman (Wielka Brytania)

Psychiatra i psychoterapeuta, odpowiada za rozwój i szkolenia w zakresie MBT w Anna Freud Centre w Londynie, profesor na Uniwersytecie UCL w Londynie, honorowy profesorem w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu w Kopenhadze

Wspólnie z Peterem Fonagy stworzył i rozwija MBT, prowadzi wiele projektów badawczych dotyczących leczenia zaburzeń osobowości. Współuczestniczył w dostosowywaniu MBT do leczenia antyspołecznych zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywania i uzależnień.

Anthony Bateman przez wiele lat był ekspertem NICE (National Institute for Clinical Excellence), gdzie kierował pracami grupy tworzącej wytyczne dla leczenia zaburzeń osobowości typu borderline.

Obecnie jest przewodniczącym oddziału NICE tworzącego wytyczne dla leczenia zaburzeń odżywiania. Był prezydentem Europejskiego Towarzystwa Badań nad Zaburzeniami Osobowości w latach 2012 – 2015.

Jest laureatem wielu prestiżowych, międzynarodowych nagród za dokonania w dziedzinie leczenia zaburzeń osobowości.

Anthony jest również autorem 14 książek (wśród nich Psychotherapy for Borderline Personality Disorder: mentalization based treatment oraz Mentalization Based Treatment for Personality Disorder: a practical guide (2016) (z Peterem Fonagy), wielu rozdziałów w książkach oraz ponad 120 artykułów naukowych.

Stephen Briggs

Orit Badouk Epstein (Wielka Brytania)

Psychoterapeutka psychoanalityczna pracująca w oparciu o Teorię Przywiązania

Szkoliła się w Bowlby Centre w Londynie I do dziś ściśle współpracuje z tą placówką.

Jest wykładowczynią, superwizorką i autorką wielu znaczących publikacji w zakresie traumy i przywiązania, zwłaszcza dotyczących traumy rozwojowej i jej związku ze zdezorganizowanym stylem więzi.

Od wielu lat jest redaktor prowadzącą  Attachment- New Directions in Psychotherapy and Relational Psychotherapy.

Jej najnowsza książka, którą zarówno redagowała jak i współtworzyła to  Shame matters: Attachment and Relational Perspective for Psychotherapists, Routledge (2022).

Orit Epstein prowadzi praktykę prywatną w północnym Londynie.

Pracuje w nurcie relacyjnym z pacjentami indywidualnymi i z rodzicami. Jej obszarem specjalizacji jest złożona trauma i praca z osobami, które doświadczały przemocy i nadużycia i cierpią na zaburzenia dysocjacyjne.

W wolnym czasie Orit interesuje się sztuką, poezją i filozofią.

Svenja Taubner

Prof. Bo Bach (Dania)

Profesor na Uniwersytecie Południowej Danii oraz szefem Centrum Badań i Zaburzeniami Osobowości (CPDR).

Pracuje również jaki klinicysta w szpitalu psychiatrycznym w Slagelse. Jest doradcą akademickim dla naukowców doktoryzujących się w dziedzinie zaburzeń osobowości. 

Członek zarządu Europejskiego Towarzystwa Badań and Zaburzeniami Osobowości (ESSPD), byłym członkiem zarządu Instytutu Psychopatologii i Teorii Osobowości w Danii. W ostatnich latach był konsultantem WHO w dziedzinie zaburzeń osobowości w ICD – 11 i do dzisiaj jest zaangażowany w projekty badawcze dotyczące tego obszaru. Jest również członkiem kolegiów redakcyjnych Personality Disorders; Theory, Research, and Treatment, oraz Psychological Assessment BMC Psychiatry i Frontiers in Psychiatry.  

Jako badacz i naukowiec koncentruje się teraz na rozwijaniu i zastosowaniu proponowanej przez ICD – 11 klasyfikacji zaburzeń osobowości w kontekście procedur diagnostycznych, praktycznego zastosowania i wytycznych dla klinicystów.

Stephen Briggs

Prof. Jeremy Holmes (Wielka Brytania)

Emerytowany psychiatra i psychoterapeuta psychoanalityczny

 Jest profesorem w Szkole Psychologii na Uniwersytecie w Exeter, gdzie stworzył nowatorskie programy studiów magisterskich i  doktoranckich z psychoterapii psychodynamicznej.

Jego głównym zainteresowaniem jest teoria przywiązania, w swoich pracach stara się łączyć idee przywiązania z psychoanalitycznym myśleniem i praktyką. Autor wielu książek i artykułów naukowych na temat superego, miejsca teorii w pracy psychoanalitycznej, integracyjnego podejścia do psychoanalizy relacyjnej oraz łączenia odkryć neurobiologii z praca kliniczną.

W 2009 roku otrzymał nowojorską nagrodę Bowlby-Ainsworth za wkład w rozwój teorii przywiązania. W 2010 roku zdobył nagrodę Canadian Psychological Association Psychoanalysis and Psychodynamic Psychotherapy Goethe dla najlepszej książki roku.

Stephen Briggs

Prof. Clara Mucci (Włochy)

Profesorka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Bergamo, gdzie pełniła również funkcję profesora Literatury Angielskiej i Dramatu Szekspirowskiego.

Jest członkinią wielu towarzystw naukowych m.in. SIPP (Włoskie Towarzystwo Psychoanalityczne) I APA (Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, Sekcja Psychoanalityczna).

Prowadzi praktykę prywatną w Mediolanie.

Jest autorką wielu monografii dotyczących psychoanalizy i twórczości Szekspira.

W zakresie psychoanalizy jej najważniejszymi publikacjami są: Beyond Individual and Collective Trauma (Karnac, 2013; Routledge, 2017), Borderline Bodies: Affect Regulation Therapy for Personality Disorders (Norton, 2018) oraz Resilience and Survival. Understanding and Healing Intergenerational Trauma. London, Confer, 2022.

Jest również współredaktorką, wraz z G. Craparo Unrepressed Unconscious, Implicit memory and Clinical Work (Karnac, 2017).

Clara Mucci wykłada gościnnie w wielu miejscach na świecie  m.in na Columbia University. Współpracowała z Instytutem Leczenia Zaburzeń Osobowości w Nowym Yorku, prowadzonym przez Otto Kerberga.

Jest również certyfikowaną psychoterapetką EMDR.

 Obecnie, poza działalnością akademicką jest superwizorką w wielu programach szkoleniowych z zakresu psychoterapii i psychoanalizy we Włoszech, w Anglii oraz w Stanach Zjednoczonych.

Henning Jordet

Prof. Svenja Taubner (Niemcy)

Profesor profilaktyki psychospołecznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Heidelbergu w Niemczech, dyrektor Instytutu Profilaktyki Psychospołecznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Heidelbergu

Studiowała psychologię i uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie w Bremie. Pracowała jako badacz na uniwersytetach w Ulm, Kassel i Berlinie (Niemcy). Była profesorem psychologii klinicznej i psychoterapii na Uniwersytecie w Klagenfurcie (Austria).

Dwukrotnie otrzymała stypendium Hamburgera na badania w zakresie zaburzeń osobowości, była stypendystką Instytutu Hanse Studiów Zaawansowanych w Delmenhorst i Marsilius Kolleg Studiów Zaawansowanych na Uniwersytecie w Heidelbergu (Niemcy), a także wizytującym wykładowcą w Centrum Anny Freud w Londynie (Wielka Brytania) oraz na Uniwersytecie w Oslo (Norwegia). Była przewodniczącą Europejskiego Oddziału Towarzystwa Badań nad Psychoterapią i członkiem Niemieckiej Rady Naukowej Psychoterapii.

Jej badania dotyczą mentalizacji, przestępczości nieletnich i rozwoju kompetencji specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym.

Psychoterapeutycznie szkoliła się w psychoanalizie i MBT (psychoterapia oparta na mentalizacji). Jest nauczycielem i superwizorem MBT. Obecnie opracowuje swoją adaptację MBT-A do leczenia zaburzeń zachowania u młodzieży.

Jest redaktorem czasopism Psychotherapeut i Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie oraz zastępcą redaktora czasopisma Frontiers in Psychiatry. Opublikowała pięć książek i ponad 90 artykułów.

Henning Jordet

Gerry Byrne (Irlandia, Wielka Brytania)

Psychoterapeuta psychoanalityczny dzieci i młodzieży (Tavistock), psychoterapeuta dorosłych, pielęgniarz psychiatryczny.

Jest praktykiem terapii opartej na mentalizacji (MBT), superwizorem i trenerem w Anna Freud National Centre for Children and Families.

Szkoli i superwizuje programy MBT w Wielkiej Brytanii i na arenie międzynarodowej oraz prowadzi szkolenia MBT dla Centrum w Irlandii.

35 lat pracował jako klinicysta w NHS w sektorze zdrowia psychicznego. Przez ostatnie 16 lat był szefem Attachment i Perinatal Services w Oxford Health NHS Foundation Trust. Zaprojektował i prowadził cztery nagradzane specjalistyczne usługi CAMHS; Family Assessment and Safeguarding Services (FASS Oxford & FASS Wiltshire and BATHNES), Reconnect Service (Buckinghamshire) oraz Infant-Parent Perinatal Service (Oxford). Ponadto, pełnił funkcję Clinical Lead for Child and Adolescent Psychotherapy dla Oxfordshire i Buckinghamshire oraz przez trzy lata był Associate Clinical Director of CAMHS.

Gerry jest autorem wielu publikacji naukowych i twórcą Lighthouse Parenting Programme, podejścia zakorzenionego w koncepcjach psychoanalitycznych i przywiązania, którego celem jest zmniejszenie ryzyka krzywdzenia w rodzinach wysokiego ryzyka.

We współpracy z Nickiem Midgleyem, Anthonym Batemanem i Peterem Fonagy w Anna Freud National Center połączył Lighthouse Parenting z terapią opartą na mentalizacji, aby stworzyć program terapeutyczny „The Lighthouse MBT-Parenting Programme”.

Henning Jordet

Anna Szczepaniak (Polska)

Psycholog, doktor nauk medycznych, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie kliniczne pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Praktykowała w placówkach klinicznych w Łodzi i w Warszawie.

Psychoterapeutycznie kształcona w Laboratorium Psychoedukacji, uzupełnieniem edukacji jest stała ścieżka szkoleń w Anna Freud Center w Londynie. W 2019 odbyła staż kliniczny w strukturach NHS Oxford.

W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest koordynatorką zespołu klinicznego w Centrum Pomocy Dzieciom. Specjalizuje się w pracy z wczesnodziecięcą traumą relacyjną małych pacjentów, którzy doświadczyli różnych form przemocy ze strony bliskich opiekunów.  

Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu traumy i psychoterapii dzieci i młodzieży. 

Jest autorką wielu publikacji naukowych. Od sześciu lat koordynuje rozwój programu „Rodzic jak Latarnia morska – terapia grupowa oparta na mentalizacji” w filiach Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz w kolejnych placówkach klinicznych.

Henning Jordet

Władysław Sterna (Polska)

Dr n. medycznych, specjalista psychiatra, psychoterapeuta.

Jest autorem kilkudziesięciu prac z zakresu psychiatrii i psychoterapii zamieszczonych w czasopismach naukowych.

Absolwent Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii przy SWPS w Warszawie, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ma doświadczenie w pracy na oddziale psychiatrycznym oraz interwencjach środowiskowych.

Prowadzi gabinet psychiatryczny, zajmuje się psychoterapią a także szkoleniami z zakresu psychiatrii i psychoterapii.

Szczególnymi obszarami zainteresowania jest łączenie psychoterapii i farmakoterapii; współpraca psychiatrów i psychoterapeutów oraz pomaganie z perspektywy terapeuty.

 

Zarejestruj się!

Udział w konferencji jest odpłatny. Zapraszamy do rejestracji.

Kontakt

11 + 15 =