Organizator

Organizatorem konferencji „Mentalizacja, ciało i neuronauka – o przyszłości psychoterapii” jest Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Towarzystwo powstało jako odpowiedź na potrzebę integracji oraz rozwoju środowiska psychoterapeutów psychodynamicznych w Polsce.

Podstawowymi celami Towarzystwa są:

  1. wspieranie rozwoju wiedzy dotyczącej teorii i praktyki w psychoterapii psychodynamicznej,
  2. określanie standardów zawodowych i etycznych w psychoterapii psychodynamicznej i dbałość o ich przestrzeganie, z uwzględnieniem międzynarodowych norm w tym zakresie,
  3. propagowanie oraz podnoszenie wiedzy i umiejętności klinicznych psychoterapeutów psychodynamicznych, w oparciu o już istniejącą wiedzę i nowe badania naukowe,
  4. dbałość o poziom szkoleń w psychoterapii psychodynamicznej, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych standardów i najnowszej wiedzy,
  5. popularyzowanie psychoterapii psychodynamicznej wśród praktykujących psychoterapeutów oraz osób szkolących się i zainteresowanych psychoterapią w kraju i na świecie,
  6. działanie na rzecz wprowadzenia powszechnie obowiązującej regulacji prawnej dotyczącej nabywania uprawnień i wykonywania zawodu psychoterapeuty i superwizora psychoterapii.

Konferencja „Mentalizacja, ciało i neuronauka – o przyszłości psychoterapii” jest V międzynarodową konferencją organizowaną przez Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Do tej pory w naszych konferencjach uczestniczyli między innymi Nancy Andreasen, Mary Target, Hanna Levenson, Karen Maroda, Patricia Coughlin, Carlo Strenger, Mark Solms, Mario Mikulincer, Jonathan Shedler, Jon Frederickson, Richards F. Summers, Henning Jordet, Stephen Briggs, Svenja Taubner oraz Finn Skarderud.

.

Zorganizowane konferencje

Liczba prelegentów

Liczba uczestników

ntpp.kontakt@gmail.com

Warszawa, ul. Katowicka 18