Trauma, przywiązanie i rezyliencja

Warszawa, 7-9 maja 2021

Konferencja Trauma, przywiązanie i rezyliencja 1

O konferencji

To, kim jesteśmy i jak funkcjonujemy, jest następstwem naszych wczesnych doświadczeń. To one w dużej mierze determinują sposób, w jaki później rozwija się mózg, osobowość i cielesność. Rezyliencja, czyli odporność ludzkiego systemu nerwowego, a zatem i ludzkiego umysłu, w największym stopniu zależy od historii więzi każdego człowieka.

Jako psychoterapeuci uważamy, że ludzie nie muszą być nieodwracalnie naznaczeni swoją przeszłością. Zmiana jest możliwa, jednak wymaga głębokiego zrozumienia podłoża ludzkiego funkcjonowania. Dlatego sieć powiązań pomiędzy mózgiem, przywiązaniem, traumą i rezyliencją to jeden z najważniejszych obszarów badań i dociekań klinicznych ostatniej dekady. To też obszar kluczowy dla dalszego rozwoju praktyki psychoterapeutycznej, pozwalający na wypracowanie bardziej skutecznych metod pomocy.

Konferencja  „Trauma, przywiązanie i rezyliencja” jest organizowana przez Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Konferencja Trauma, przywiązanie i rezyliencja

Panele dyskusyjne

Najnowsze odkrycia w psychoterapii, które pomagają pacjentom po traumie wczesnodziecięcej, jak i doświadczonej w późniejszym okresie życia (PTSD) odzyskiwać zdrowie i wzmacniać swoje wewnętrzne zasoby.

Konferencja Trauma, przywiązanie i rezyliencja

Szczególna tematyka

Specjalna uwaga będzie również poświęcona psychoterapii grupowej, psychoterapii par, a także psychoterapii dzieci i młodzieży jako różnym drogom pomocy pacjentom – ofiarom traumy.

Konferencja Trauma, przywiązanie i rezyliencja

Wybitni prelegenci

Zaprosiliśmy dla Was jednych z najciekawszych na świecie i w Polsce przedstawicieli współczesnej psychotraumatologii.

Dodatkowe seminarium

Dziękujemy, że pomimo niesprzyjających warunków, epidemii i napięcia cierpliwie znosili Państwo niewygody przesunięcia daty konferencji. Tym z Państwa, którzy już się zarejestrowali w konferencji, proponujemy bezpłatne seminarium szkoleniowe on-line. Będą to trzygodzinne zajęcia „Przywiązanie, złożona trauma i zaburzenia osobowości – jak teoria pomaga nam myśleć i pracować.”.

Seminarium poprowadzi Anna Król-Kuczkowska w dniu 9 kwietnia 2021 w godzinach 9.00 – 12.00.

Wybrani prelegenci

Nasi Goście to wybitni badacze i klinicyści zajmujący się traumą, współczesną teorią przywiązania, mentalizacją i neuronauką.
Zaprosiliśmy dla Was jednych z najciekawszych na świecie i w Polsce przedstawicieli współczesnej psychotraumatologii.

Richards F. Summers

Richards F. Summers

Henning Jordet

Henning Jordet 

Stephen Briggs

Stephen Briggs

Svenja Taubner

Svenja Taubner

Finn Skarderud

Finn Skårderud

Patronat medialny

Charaktery, magazyn psychologiczny
Pismo Psychiatria
Newsweek Psychologia

Zarejestruj się!

Udział w konferencji jest odpłatny. Zapraszamy do rejestracji.

Kontakt

15 + 1 =