Regulacja emocji - wehikuł zmiany w psychoterapii
Warszawa, 13-15 kwietnia 2018

Ostatnie dekady to czas wielkich badań nad procesem psychoterapii. Badań, które pozwoliły – poza innymi odkryciami – zrozumieć wagę emocji i ich regulacji w kontekście zarówno zdrowia psychicznego, jak i psychopatologii.

Days
Hours
Minutes
Rejestracja on-line

O organizatorze

 

Na konferencję zaprasza Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej powstałe z potrzeby integracji oraz rozwoju środowiska psychoterapeutów psychodynamicznych w Polsce. Celem Towarzystwa jest określanie standardów zawodowych i etycznych w psychoterapii psychodynamicznej i dbałość o ich przestrzeganie. Zachęcamy do przystąpienia do Towarzystwa.

Dlaczego warto?

 

Wiemy dzisiaj, jak mocno trudności regulacji emocji wiążą się z wczesnymi i głębokimi traumami, zaburzeniami więzi, zespołem stresu pourazowego, zaburzeniami osobowości itp. Wiemy również, że podstawą głębokiej i trwałej zmiany terapeutycznej jest korekcyjne doświadczenie emocjonalne w relacji pacjenta z psychoterapeutą. Dlatego naszą kolejną międzynarodową konferencję chcemy poświęcić zjawiskom związanym z kwestią regulacji emocji. Zaprosiliśmy na nią wybitnych przedstawicieli współczesnej psychoterapii, którzy większość swojej działalności klinicznej i naukowej poświęcili kwestii doświadczenia emocjonalnego, regulacji emocji i dynamice zmian w psychoterapii. Przez trzy dni rozmawiać będziemy o tym, co sprzyja zmianie i zdrowieniu pacjenta.

Speaker Lineup
More Info

Rachel Yehuda
Rachel Yehuda – prof. psychiatrii i neuronauki, dyrektor wydziału studiów nad stresem pourazowym w Mount Sinai School of Medicine. Dr Yehuda jest uznaną liderką w badaniach nad stresem pourazowym. Jest autorką ponad 250 publikacji, rozdziałów i książek w obszarze stresu postraumatycznego i neurobiologii ...
More Info

Katerina Fotopoulou
Katerina Fotopoulou – uzyskała doktorat w dziedzinie kognitywnej neuronauki na Uniwersytecie Durham w Wielkiej Brytanii. Obecnie jest profesorem na wydziale psychologii klinicznej, edukacyjnej i zdrowia na University of London, gdzie prowadzi badania nad percepcją i mentalizacją doświadczeń ...
More Info

Richard F. Summers
Richards F. Summers – profesor i kierownik programu szkoleniowego dla rezydentów odbywających specjalizację z psychiatrii na wydziale Medycznym Uniwersytetu Pensylwanii, wykładowca w Philadelphia Center of Psychoanalysis. Autor licznych artykułów i książek naukowych. W Polsce ukazały się napisane przez ...
More Info
img

Patronat medialny