TRAUMA,PRZYWIĄZANIE I REZYLIENCJA

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWEGO
TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ

24-26 KWIETNIA 2020R.

Strona w przygotowaniu.
Zapraszamy później.

Więcej informacji http://ntpp.org.pl/konferencje/