Prelegenci

img
Richard F. Summers

Richards F. Summers – profesor i kierownik programu szkoleniowego dla rezydentów odbywających specjalizację z psychiatrii na wydziale Medycznym Uniwersytetu Pensylwanii, wykładowca w Philadelphia Center of Psychoanalysis. Autor licznych artykułów i książek naukowych. W Polsce ukazały się napisane przez niego „Terapia psychodynamiczna w praktyce. Studia przypadków” oraz „Terapia psychodynamiczna. Praktyka oparta na dowodach”. W swoich pracach zajmuje się przymierzem terapeutycznym, psychodynamicznym opracowaniem przypadku, edukacją psychiatryczną oraz psychologią pozytywną. Szczególny nacisk kładzie na współczesną rewizję teorii i techniki psychodynamicznej oraz na nowe podejścia do prowadzenia oraz nauczania psychoterapii. Jego osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki zostały docenione licznymi prestiżowymi wyróżnieniami.