Prelegenci

img
Henning Jordet

Henning Jordet jest psychologiem, psychoterapeutą i superwizorem pracującym w Danii i Norwegii. Jest jednym z założycieli Duńskiego Instytutu Mentalizacji. Obecnie pracuje w Tønsberg w Norwegii. Jest członkiem Rady Naukowej Norweskiego Instytutu Mentalizacji, uczy tego podejścia w Norwegii, Danii i Polsce. Jest współpracownikiem i trenerem MBT certyfikowanym przez Anna Freud Centre w Londynie.
Od 2007 roku pracował przy tworzeniu specjalistycznych programów leczenia zaburzeń osobowości w oparciu o MBT.
Przez wiele lat był szefem katedry leczenia zaburzeń osobowości oraz szefem wydziału psychologii w Brønderslev w Danii.
Od kilku lat jego zainteresowania kliniczne ogniskują się wokół osobowości unikającej – jest autorem nowatorskich badań w tym zakresie oraz programów terapeutycznych dla tej grupy pacjentów.