Dodatkowe seminarium

„Przywiązanie, złożona trauma i zaburzenia osobowości – jak teoria pomaga nam myśleć i pracować?”

Dziękujemy, że pomimo niesprzyjających warunków, epidemii i napięcia cierpliwie znosili Państwo niewygody przesunięcia daty konferencji. Tym z Państwa, którzy już się zarejestrowali w konferencji, proponujemy bezpłatne seminarium szkoleniowe on-line.

Seminarium jest bezpłatne dla uczestników konferencji „Trauma, Przywiązanie, Rezyliencja” oraz dla członków NTPP z opłaconymi na bieżąco składkami.

Prowadzenie: Anna Król – Kuczkowska

Piątek, 9 kwietnia, godz. 9.00 – 12.00.

Rejestracja zamknięta.

Opis seminarium:

Wiemy, że wczesnodziecięce doświadczenia przywiązaniowe  takie jak zaniedbanie, nadużycie seksualne czy przemoc, są jednymi z czynników korelujących z wystąpieniem zaburzeń osobowości w dorosłości.

Podstawowym problemem z jakim zmagają się pacjenci ze spektrum zaburzeń osobowości jest tworzenie i podtrzymywanie relacji interpersonalnych, które – siłą rzeczy –  wymagają dobrej regulacji afektu. Dotyczy to zwłaszcza zdolności do regulacji (mentalizowania) tzw. negatywnych emocji, choć nie tylko.

Trudności w tym obszarze prowadzą do eskalacji zachowań agresywnych (w stronę innych lub/i samego siebie), co wtórnie wzmacnia odrzucającą reakcję otoczenia, izolację pacjenta i jego podatność na stany depresyjne, zachowania agresywne i autoagresywne, nadużywanie substancji i inne.

Dramatem do którego prowadzi taki błędny cykl jest sytuacja, w której pacjenci z zaburzeniami osobowości nie tylko mają tendencję do odsuwania od siebie osób potencjalnych pomocnych, ale robią to w sytuacjach, w których tej pomocy najbardziej potrzebują.

Seminarium szkoleniowe przeznaczone jest dla praktykujących klinicystów, którzy chcieliby poznać możliwości praktycznej aplikacji klinicznej takich konstruktów teoretycznych jak: wzorce przywiązania, zaburzenia osobowości, złożone PTSD czy typy regulacji afektu.

Podczas spotkania nie tylko opowiem o poszczególnych typach kłopotów z regulacją afektu czy mentalizacją, ale również pokażę w jaki sposób prawidłowe rozpoznanie specyfiki funkcjonowania danego pacjenta przełożyć można na konkretny, dostosowany do danej osoby typ pracy klinicznej.

Zarejestruj się!

Udział w konferencji jest odpłatny. Zapraszamy do rejestracji.

Kontakt

6 + 12 =