Program

Zapraszamy na trzy dni intensywnych dyskusji.

Dodatkowe seminarium przedkonferencyjne – piątek, 9 kwietnia

}

09:00 – 12:00

Przywiązanie, złożona trauma i zaburzenia osobowości – jak teoria pomaga nam myśleć i pracować.

Anna Król-Kuczkowska

Dzień 1 – piątek, 7 maja

}

od 13:00

Otwarcie możliwości logowania się.

}

14:00 – 14:15

Otwarcie konferencji.

Przewodnicząca NTPP – Anna Król-Kuczkowska

}

14:15 – 15:30

Trauma i radzenie sobie – bajki o koronawirusie.

Katarzyna Schier

}

15:30 – 15:45

Przerwa

Sesja I. Prowadzi Paweł Malinowski.

}

15:45 – 16:20

Aktorstwo jako kompulsywny proces reminiscencji traumy. Praca z pacjentami ze środowiskiem artystycznego.

Justyna Dworczyk

}

16:20 – 17:00

Terapia par w podejściu EFT – praca z traumą.

Katarzyna Moneta-Spyra

}

17:00 – 17:30

Przerwa.

Sesja II. Prowadzi Marcin Obrębski.

}

17:30 – 18:45

Rozumiejąc ciało. Psychoterapia oparta na mentalizacji  leczeniu zaburzeń odżywiania.

Finn Skarderud

}

18:45 – 19:30

Poszerzanie przestrzeni wolności: moc i zadania psychoterapii w kontekście złożonego PTSD, jako nowej kategorii diagnostycznej w ICD-11.

Tomasz Pawełczyk

Dzień 2 – sobota, 8 maja

Sesja III. Prowadzi Anna Król-Kuczkowska.

}

9:30 – 10:45

Trauma nieobecności. O braku przywiązania i cichym cierpieniu: osobowość unikająca w perspektywie mentalizacji.

Henning Jordet

}

10:45 – 11:30

Osobiste podróże czyli więź, trauma i mentalizacja z perspektywy terapeuty grupowego.

Michał Głuszek

}

11:30 – 12:00

Przerwa.

Sesja IV. Prowadzi Krystyna Sosnowska.

}

12:00 – 13:15

Psychoterapia osób w wieku dojrzewania: trauma, przywiązanie i rezyliencja.

Stephen Briggs

}

13:15 – 14:00

Moja depresja jest moim sukcesem – od relacyjnej traumy do więzi  w psychoterapii osób uzależnionych.

Bożena Maciek–Haściło

}

14:00 – 15:15

Przerwa.

Sesja V. Prowadzi Zofia Milska-Wrzosińska.

}

15:15 – 16:30

Psychodynamiczna terapia traumy – najnowsze doniesienia kliniczne.

Richard F. Summers

}

16:30 – 17:15

Antyterapia, czyli trauma i rezyliencja w obliczu współczesnych narracji kulturowych.

Cveta Dimitrova

}

17:15 – 17:30

Przerwa.

Dyskusja panelowa z elementami Dużej Grupy. Prowadzą Justyna Dąbrowska i Katarzyna Prot-Klinger.

}

17:30 – 18:45

„W poszukiwaniu odpowiedzi na zło w przestrzeni społecznej” z udziałem: Magdaleny Budziszewskiej, Barbary Engelking, Andrzeja Ledera, Joanny Pietrusiewicz, Wojciecha Tochmana i  Zuzanny Radzik.

Dzień 3 – niedziela, 9 maja

Sesja VI. Prowadzi Cezary Żechowski.

}

09:30 – 10:45

Psychoterapia oparta na mentalizacji w pracy z agresywnymi  nastolatkami – na  podstawie najnowszych badań.

Svenja Taubner

}

10:45 – 11:30

Duchy i upiory. O międzygeneracyjnym przekazie traumy.

Katarzyna Prot–Klinger

}

11:30 – 11:45

Przerwa.

Dyskusja panelowa. Prowadzi Anna Król-Kuczkowska.

}

11:45 – 13:15

„Trauma, ciało i umysł”  z udziałem Rafała Bornusa, Katarzyny Prot-Klinger, Katarzyny Schier i Cezarego Żechowskiego.

}

13:15 - 13:30

Zakończenie konferencji

Przewodnicząca NTPP – Anna Król-Kuczkowska

Zarejestruj się!

Udział w konferencji jest odpłatny. Zapraszamy do rejestracji.

Kontakt

3 + 7 =