Prelegenci

Nasi Goście to wybitni badacze i klinicyści zajmujący się traumą, współczesną Teorią Przywiązania, mentalizacją i neuronauką. Zaprosiliśmy dla Was jednych z najciekawszych na świecie i w Polsce przedstawicieli współczesnej psychotraumatologii.

Prelegenci zagraniczni

Prof. Richards F. Summers

Wykładowca, psychoterapeuta, autor

Profesor i kierownik programu szkoleniowego dla rezydentów odbywających specjalizację z psychiatrii na wydziale Medycznym Uniwersytetu Pensylwanii, wykładowca w Philadelphia Center of Psychoanalysis. Autor licznych artykułów i książek naukowych. W swoich pracach zajmuje się przymierzem terapeutycznym, psychodynamicznym opracowaniem przypadku, edukacją psychiatryczną oraz psychologią pozytywną. Szczególny nacisk kładzie na współczesną rewizję teorii i techniki  psychodynamicznej oraz na nowe podejścia do prowadzenia oraz nauczania psychoterapii. Jego osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki zostały docenione licznymi prestiżowymi wyróżnieniami.

Henning Jordet

Psycholog, psychoterapeuta, superwizor

Jednen z założycieli Duńskiego Instytutu Mentalizacji. Obecnie pracuje w Tønsberg w Norwegii. Jest członkiem Rady Naukowej Norweskiego Instytutu Mentalizacji, uczy tego podejścia w Norwegii, Danii i Polsce. Jest współpracownikiem i trenerem MBT certyfikowanym przez Anna Freud Centre w Londynie. Od 2007 roku pracował przy tworzeniu specjalistycznych programów leczenia zaburzeń osobowości w oparciu o MBT. Przez wiele lat był szefem katedry leczenia zaburzeń osobowości oraz szefem wydziału psychologii w Brønderslev w Danii. Od kilku lat jego zainteresowania kliniczne ogniskują się wokół osobowości unikającej – jest autorem nowatorskich badań w tym zakresie oraz programów terapeutycznych dla tej grupy pacjentów.

 

Prof. Stephen Briggs

Dyrektor Centrum Badań Społecznych na Uniwersytecie East London

Uczy, bada i pisze o psychoterapii oraz pracy socjalnej. Jego praca koncentruje się na zdrowiu psychicznym i psychoterapii młodzieży, na zagadnieniu samobójstw i samookaleczania, a także na zdrowiu psychicznym niemowląt (z wykorzystaniem obserwacji niemowląt). Pracował w multidyscyplinarnej praktyce zdrowia psychicznego w Dziale Młodzieży Kliniki Tavistock, gdzie łączył praktykę kliniczną z nauczaniem i badaniami. W 2017r. w Polsce została wydana jedna z książek jego autorstwa, pt.: „Praca z nastolatkami i młodymi dorosłymi. Współczesne podejście psychodynamiczne”. Dr Briggs jest akredytowanym psychoterapeutą Brytyjskiej Rady Psychoanalitycznej (BPC), członkiem Akademii Nauk Społecznych (FAcSS) i głównym członkiem Wyższej Szkoły Edukacji (PFHEA).

Prof. Svenja Taubner

Profesor profilaktyki psychospołecznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Heidelbergu w Niemczech. Dyrektor Instytutu Profilaktyki Psychospołecznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Heidelbergu.

Studiowała psychologię i uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie w Bremie. Pracowała jako badacz na uniwersytetach w Ulm, Kassel i Berlinie (Niemcy). Była profesorem psychologii klinicznej i psychoterapii na Uniwersytecie w Klagenfurcie (Austria). Dwukrotnie otrzymała stypendium Hamburgera na badania w zakresie zaburzeń osobowości, była stypendystką Instytutu Hanse Studiów Zaawansowanych w Delmenhorst i Marsilius Kolleg Studiów Zaawansowanych na Uniwersytecie w Heidelbergu (Niemcy), a także wizytującym wykładowcą w Centrum Anny Freud w Londynie (Wielka Brytania) oraz na Uniwersytecie w Oslo (Norwegia). Była przewodniczącą Europejskiego Oddziału Towarzystwa Badań nad Psychoterapią i członkiem Niemieckiej Rady Naukowej Psychoterapii.

Jej badania dotyczą mentalizacji, przestępczości nieletnich i rozwoju kompetencji specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym. Psychoterapeutycznie szkoliła się w  psychoanalizie i MBT (psychoterapia oparta na mentalizacji). Jest nauczycielem i  superwizorem MBT. Obecnie opracowuje swoją adaptację MBT-A do leczenia zaburzeń zachowania u młodzieży.

 Jest redaktorem czasopism Psychotherapeut i Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie oraz zastępcą redaktora czasopisma Frontiers in Psychiatry. Opublikowała pięć książek i ponad 90 artykułów.

Finn Skårderud

Wykładowca, autor, psychiatra i psychoterapeuta

Wykłada na Uniwersytecie Duńskim oraz na Norweskim Uniwersytecie Sportowym. Specjalizuje się w zaburzeniach odżywiania i MBT (Psychoterapia oparta na mentalizacji). Jest uznanym na świecie autorem nowatorskiego zastosowania MBT w rozumieniu i leczeniu zaburzeń odżywania. Pracuje również ze sportowcami w ramach Norweskiego Komitetu Olimpijskiego.

Jest członkiem i współzałożycielem Norweskiego Instytutu Mentalizacji oraz Instytutu Badań nad Zaburzeniami Odżywiania (Villa SULT).

Jest autorem 20 książek oraz ponad 150 artykułów.

Prelegenci polscy

Prof. Tomasz Pawełczyk, prof. Katarzyna Prot–Klinger,
prof. Katarzyna Schier, dr Cezary Żechowski, Rafał Bornus, Krystyna Buszman, Justyna Dąbrowska, Cveta Dimitrova, Justyna Dworczyk, Michał Głuszek,
Bożena Maciek–Haściło, Katarzyna Moneta-Spyra, Agnieszka Stachowicz, Ewelina Wiśniewska-Michalczyk

 

Zarejestruj się!

Udział w konferencji jest odpłatny. Zapraszamy do rejestracji.

Kontakt

3 + 6 =