Organizator

img
Organizatorem konferencji jest Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.
Towarzystwo powstało jako odpowiedź na potrzebę integracji oraz rozwoju środowiska psychoterapeutów psychodynamicznych w Polsce.
Podstawowymi celami Towarzystwa są:

  1. wspieranie rozwoju wiedzy dotyczącej teorii i praktyki w psychoterapii psychodynamicznej,
  2. określanie standardów zawodowych i etycznych w psychoterapii psychodynamicznej i dbałość o ich przestrzeganie, z uwzględnieniem międzynarodowych norm w tym zakresie,
  3. propagowanie oraz podnoszenie wiedzy i umiejętności klinicznych psychoterapeutów psychodynamicznych, w oparciu o już istniejącą wiedzę i nowe badania naukowe,
  4. dbałość o poziom szkoleń w psychoterapii psychodynamicznej, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych standardów i najnowszej wiedzy,
  5. popularyzowanie psychoterapii psychodynamicznej wśród praktykujących psychoterapeutów oraz osób szkolących się i zainteresowanych psychoterapią w kraju i na świecie,
  6. działanie na rzecz wprowadzenia powszechnie obowiązującej regulacji prawnej dotyczącej nabywania uprawnień i wykonywania zawodu psychoterapeuty i superwizora psychoterapii.

Zarząd NTPP