Opłaty

img


OPŁATY KONFERENCJA “TRAUMA, PRZYWIĄZANIE I REZYLIENCJA”
  do 31.03.2019 do 30.06.2019 do 30.11.2019 do 15.05.2020 po 15.05.2020
Członkowie NTPP mający opłacone składki                                 450 zł 580 zł 690 zł 890 zł 1 000 zł
Osoby w trakcie czteroletnich szkoleń psychoterapeutycznych przygotowujących do certyfikatu*                                 520 zł 650 zł 760 zł 890 zł 1 000 zł
Pozostałe osoby                                 550 zł 680 zł 790 zł 890 zł 1 000 zł
*posiadających rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Psychiatrycznego

*Szkolenia rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Psychiatryczne (prosimy o załączenie zaświadczenia).

O możliwości korzystania ze zniżek decyduje data przelewu, nie samego zgłoszenia.

Opłatę prosimy wnieść na poniższy rachunek:
Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
PKO Bank Polski, 127 Oddział w Warszawie, ul. Puławska 22
26 1440 1101 0000 0000 1614 5211
IBAN: PL26 1440 1101 0000 0000 1614 5211
SWIFT: BPKOPLPW
W tytule przelewu prosimy o wskazanie imienia i nazwiska uczestnika oraz dopisku “udział w konferencji”.

3. Warunki rezygnacji i zwrotu opłat: 

• do 31/10/2019 koszt rezygnacji: 50% opłaty konferencyjnej
• od 01/11/2019 w przypadku rezygnacji brak zwrotu opłaty konferencyjnej, istnieje możliwość przepisania uczestnictwa na inną osobę