Opłaty – warsztat

img

Udział w warsztatach dr Hanny LevensonPsychoterapia Dynamiczna Ograniczona w Czasie” wymaga wniesienia opłaty wedle poniższej tabeli.

Opłaty za udział w warsztacie

Opłatę prosimy wnieść na poniższy rachunek:

Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
Nordea Bank
26 1440 1101 0000 0000 1614 5211

W tytule przelewu prosimy o wskazanie imienia i nazwiska uczestnika oraz dopisku “udział w warsztacie Hanny Levenson“.

W przypadku rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi.