O Konferencji

img

PRZYWIĄZANIE, TRAUMA I REZYLIENCJA

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Warszawa, 7-9 maja 2021r.

To, kim jesteśmy i jak funkcjonujemy, jest następstwem naszych wczesnych doświadczeń. To one w dużej mierze determinują sposób, w  jaki później rozwija się mózg, osobowość i cielesność. Rezyliencja, czyli odporność ludzkiego systemu nerwowego, a zatem i ludzkiego umysłu w największym stopniu zależy od historii więzi każdego człowieka.

Jako psychoterapeuci uważamy, że ludzie nie muszą być swoją przeszłością nieodwracalnie naznaczeni. Zmiana jest możliwa, jednak wymaga  głębokiego zrozumienia podłoża ludzkiego funkcjonowania. Dlatego sieć powiązań pomiędzy mózgiem, przywiązaniem, traumą i rezyliencją to jeden z najważniejszych obszarów badań i dociekań klinicznych ostatniej dekady. To też obszar kluczowy dla dalszego rozwoju praktyki psychoterapeutycznej, pozwalający na wypracowanie bardziej skutecznych metod pomocy.


Uznani klinicyści przedstawią najnowsze odkrycia w psychoterapii, które pomagają pacjentom po traumie wczesnodziecięcej, jak i doświadczonej w późniejszym okresie życia (PTSD) odzyskiwać zdrowie i wzmacniać swoje wewnętrzne zasoby. Udział w konferencji potwierdzili: Katerina Fotopoulou, Richard F. Summers, Stephen Briggs i Henning Jordet.

Specjalna uwaga będzie też poświęcona psychoterapii grupowej, psychoterapii par, a także psychoterapii dzieci i młodzieży jako różnym drogom pomocy pacjentom – ofiarom traumy.

Do tej pory w naszych konferencjach uczestniczyli między innymi Nancy Andreasen, Mary Target, Hanna Levenson, Karen Maroda, Patricia Coughlin, Carlo Strenger, Mark Solms, Mario Mikulincer, Jonathan Shedler, Jon Frederickson. Tym razem również będą Państwo mieli okazję spotkać się z wyjątkowymi prelegentami.


Serdecznie zapraszamy Państwa w dniach 7-9 maja 2021, na konferencję poświęconą tym zagadnieniom.

Do zobaczenia!

Zarząd NTPP