Cel

img

Szanowni Państwo,

Zarząd NTPP podjął decyzję  o nowej dacie konferencji „Trauma, przywiązanie i rezyliencja”.


To międzynarodowe, wspaniale zapowiadające się wydarzenie odbędzie się w Warszawie w dniach:

7-9 maja 2021.


Cieszymy się bardzo na tę okazję do spotkania i wymiany.

Mamy nadzieję, że Państwo  również czekają na tę dwukrotnie już odraczaną konferencję.


W najbliższym czasie opublikujemy nowy program, ale już teraz możemy Państwu zapowiedzieć, że zaplanowaliśmy bardzo ciekawy czas i niespodzianki, o których poinformujemy niedługo.


Dziękujemy, że pomimo niesprzyjających warunków, pandemii i napięcia  cierpliwie znosili Państwo niewygody przesunięcia daty konferencji.


Dołożymy wszelkich starań, aby konferencja stała się wydarzeniem wzbogacającym, niezapomnianym i wartym wyczekiwania.


Jeśli dla kogoś z Państwa zaproponowany nowy termin będzie niemożliwy, prosimy o przesłanie wniosku o zwrot opłaty konferencyjnej najpóźniej do 15 grudnia.


Tym z Państwa, którzy już się zdecydowali lub zdecydują wziąć udział w majowej konferencji, proponujemy bezpłatne seminarium szkoleniowe on-line.


Będą to dwugodzinne zajęcia „Przywiązanie, złożona trauma i zaburzenia osobowości – jak teoria pomaga nam myśleć i pracować?”. Seminarium poprowadzi  Anna Król – Kuczkowska, a termin to  przedwiośnie 2021. Dokładną datę podamy wkrótce.


Pozdrawiamy, życząc Państwu dużo zdrowia i spokoju.

Zarząd NTPP:

Anna Król – Kuczkowska, Przewodnicząca Zarządu

Zofia Milska – Wrzosińska

Katarzyna Skirmuntt

Krystyna Sosnowska

 Paweł Malinowski

 Marcin Obrębski

Ladies and Gentlemen,

The Board of Scientific Society for Psychodynamic Psychotherapy decided on a new date for the conference “Trauma, attachment and resilience”.


This international, promising event will take place in Warsaw on: May 7-9, 2021.


We look forward to this opportunity to meet with you, as we all have been waiting for this for such a long and difficult time.


We hope that you are also looking  for this already twice postponed conference.


We will publish a new program soon, but we can already announce that we are planning a very interesting time, great speakers and topics for discussion.


We do appreciate your patience and understanding  in those  unfavourable conditions – thank you for that.


We will make every effort to ensure that the conference is an enriching and memorable event worth waiting for.


If the proposed new date makes it impossible to attend, please send your request for a refund of the conference fee no later than December 15th.


Best regards, wishing you much health and peace.

NTPP Board:

Anna Król-Kuczkowska, Chairwoman of the Board

Zofia Milska – Wrzosińska
Katarzyna Skirmuntt
Krystyna Sosnowska
Paweł Malinowski

Marcin Obrębski