Prelegenci

img
Mary Target

Psycholog, psychoterapeutka, nauczycielka i superwizorka psychoterapii, profesor
psychoanalizy na UCL w Londynie oraz na Uniwersytecie w Yale, jedna z najbardziej znanych badaczek
współczesnej teorii przywiązania, wybitna przedstawicielka MBT – psychoterapii opartej na mentalizacji. Od
lat związana z Anna Freud Centre w Londynie, w latach 2003-2013 była dyrektorem tej placówki. Autorka
i współautorka wielu artykułów naukowych i książek. Pełniła wysokie funkcje w Brytyjskim Towarzystwie
Psychoanalitycznym, odpowiadała tam zarówno za projekty badawcze, jak i programy szkoleniowe dla
psychoterapeutów. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń osobowości, pracuje z dorosłymi i rodzinami.