Prelegenci

img
Karen Maroda

Psycholog, psychoterapeutka, superwizorka psychoterapii, jedna z najciekawszych
przedstawicielek psychoanalizy relacyjnej. Autorka wielu tekstów naukowych i uznanych książek o emocjach
w relacji terapeutycznej, w Polsce ukazała się jedna z nich – “Techniki Terapii Psychodynamicznej”. Jest
członkinią wielu towarzystw naukowych. Głównym tematem jej zainteresowań klinicznych jest relacja
terapeutyczna oraz znaczenie i niuanse żywego doświadczenia emocjonalnego w ramach terapii. Karen
Maroda była jedną z pierwszych klinicystek, która pisała o nieuchronności tzw. odreagowań (enactments)
w procesie terapeutycznym, widząc w tym zjawisku jedną z głównych sił napędowych procesu leczenia i
zdrowienia pacjenta.