O Konferencji

img
Ostatnie dekady to czas wielkich badań nad procesem psychoterapii. Badań, które pozwoliły – poza innymi
odkryciami – zrozumieć wagę emocji i ich regulacji w kontekście zarówno zdrowia psychicznego, jak i
psychopatologii.
Wiemy dzisiaj, jak mocno trudności regulacji emocji wiążą się z wczesnymi i głębokimi traumami,
zaburzeniami więzi, zespołem stresu pourazowego, zaburzeniami osobowości etc. Wiemy również, że
podstawą głębokiej i trwałej zmiany terapeutycznej jest korekcyjne doświadczenie emocjonalne w relacji
pacjenta z psychoterapeutą. Dlatego naszą kolejną międzynarodową konferencję chcemy poświęcić
zjawiskom związanym z kwestią regulacji emocji . Zaprosiliśmy na nią wybitnych przedstawicieli współczesnej
psychoterapii, którzy większość swojej działalności klinicznej i naukowej poświecili kwestii doświadczenia
emocjonalnego, regulacji emocji i dynamice zmiany w psychoterapii.
Przez trzy dni rozmawiać będziemy o tym, co sprzyja zmianie i zdrowieniu pacjenta.
Zaprosiliśmy wybitnych mówców i praktyków psychoterapii: Karen Marodę – psychologa, psychoterapeutkę, superwizorkę psychoterapii, jedną z najciekawszych przedstawicielek psychoanalizy relacyjnej.  Mary Target – psychologa, psychoterapeutkę, nauczycielkę i superwizorkę psychoterapii, profesora psychoanalizy na UCL w Londynie oraz na Uniwersytecie w Yale. Jona Fredericksona – psychologa, psychoterapeutę, nauczyciela i superwizora psychoterapii. Jednego z najwybitniejszych przedstawicieli ISTDP (krótkoterminowej psychoterapii dynamicznej).
Zapraszamy serdecznie!
Zarząd NTPP